Skip to main content
Hier bouwt BINX aan uw onderwijs en zorg

IEKC Lichtenvoorde

Het nieuwe Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde bied ruimte voor 5 verschillende gebruikers. De huidige Ludgerusschool aan de varsseveldseweg maakt plaats voor het IEKC. Wethouder Karel Bonsen is blij dat de schop nu in de grond gaat: “Het is mooi dat een lokaal bedrijf als beste uit de bus kwam om de school te bouwen. De betrokkenheid van alle partijen die meewerken aan het IEKC is erg groot. We zetten hier samen wat moois neer.”

BINX is verheugd met de opgave om het IEKC te mogen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Door deze onderdelen bij één partij onder te brengen, kunnen bewuste keuzes worden gemaakt over de hele levensduur van het gebouw. “Extra uitdaging is de nadruk die is gelegd op flexibiliteit en energiezuinigheid, om het gebouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken.

Zien wij iets over het hoofd?

Nieuws

door André
3 maart 2021

Op naar afronding IEKC Het Gele Park!

Terwijl buiten zichtbaar is dat de schoolpleinen en parkeerplaatsen steeds meer vorm krijgen, zitten we binnen ook niet stil. Inmiddels liggen al de nodige meters vloerbedekking erin, en is het grootste deel van het vaste meubilair geplaatst. De komende weken gaan we het hart van het gebouw gereed maken, het atrium, en tegelijkertijd de sporthal en het speellokaal.
door Tim
26 november 2020

Terugplaatsen van de Mozaïeken

De oude Mozaïeken van Joop Kruip zijn weer deels herenigd aan de Varsseveldseweg.
Twee delen staan inmiddels op de plek, dat zal gaan bieden als fietsenstallen voor de nieuwbouw van het IEKC Lichtenvoorde.
De laatste elementen zijn opgeladen en op weg naar het IEKC, die a.s. maandag verder plek zullen krijgen.
door Randy
30 oktober 2020

Meer transportbewegingen a.s. dinsdag

Vanaf dinsdag morgen 3 november wordt overtollig grond afgevoerd.
Hierdoor rijdt elke 10 min 1 vrachtwagen. Dit zijn meer transportbewegingen dan u wellicht van ons gewend bent.
U kunt zich altijd melden bij de uitvoerder, aan de voorzijde van het bouwentree.
door Randy
13 oktober 2020

Hoofdvorm van het IEKC staat

Nu het casco van het gebouw staat, heeft het nieuwe IEKC zijn hoofdvorm gekregen. Aan de buitenzijde is de dakdekker momenteel de laatste zaken aan het afwerken, en hopen we met zo’n vier weken alle buitenkozijnen met het glas gemonteerd te hebben. Dan zijn we volledig ‘wind- en waterdicht’. Aansluitend zal VM Geveltechniek uit Lichtenvoorde beginnen met het monteren van de houten latten aan de gevels.
Wat minder zichtbaar vanaf de weg, is dat we binnen ook al een tijdje volop aan het werk zijn. De meeste luchtkanalen zijn inmiddels gemonteerd, de regenwaterafvoeren zijn aangesloten, we zijn begonnen met de verwarmingsleidingen en zijn bezig met de stroom- en datainstallatie (zie de gele leidingen op de foto’s). Op de 1e verdieping liggen al de eerste vierkante meters dekvloer, een afwerklaag waarop we straks de vloerbedekking gaan leggen.
door Remco
10 juli 2020

Drukke week voor de boeg

Komende week wordt het druk op de bouw, we gaan bezig met de dakvloer van de school. Vloerplaten gaan geleverd worden en de staalconstructie opgebouwd. Houd U rekening met meer transportbewegingen.

door Randy
12 juni 2020

A.s. dinsdag meer transportbewegingen

Aanstaande dinsdag wordt op de bouwlocatie de begane grondvloer gestort. Voor deze betonstort worden meer transportbewegingen gemaakt dan u van ons gewent bent. Aan- en afvoer zal via de N18 geschieden, maar houdt U rekening met veel transportbewegingen op deze dag.

door Johnny
3 juni 2020

Foto van de dag

Het begint al mooi ‘wit’ te worden in Lichtenvoorde. De isolatie is gelegd, de prefab leidingen zijn gepositioneerd. Een mooie dag om vast te leggen. Het vervolg zal relatief snel de lucht in gaan.

door Remco
29 mei 2020

Een fundering van het IEKC is gelegd

Afgelopen weken is de fundering van het nieuwe IEKC gereed gemaakt, alle funderingsbalken en poeren zijn inmiddels klaar. Komende weken gaan we bezig met de begane grond vloer, nadat de riolering is aangebracht leggen we eerst isolatie neer. Op de isolatie gaan we wapening leggen en vlechten, we hopen midden juni de vloer te kunnen gaan storten. Dat zal een drukke dag qua hoeveelheid betonwagens worden.
Op de achtergrond wordt daarnaast ook volop gewerkt aan het IEKC, zo is de staalconstructie al grotendeels gereed. Deze is in Lichtenvoorde gemaakt door Eeftink-Rensing, en wordt aansluitend aan het storten van de vloer opgezet.
door Remco
16 april 2020

Transportbewegingen

Op de bouwlocatie ligt momenteel nog een depot met gebroken puin, afkomstig uit de sloop van de school. Dit gebroken puin passen we voor het nieuwe IEKC toe als fundatie onder de parkeerplaatsen en schoolpleinen. Hiermee voorkomen we extra vervoersbewegingen, en passen we uitkomende materialen opnieuw toe.

Er blijft echter nog een hoeveelheid puin over, firma Dusseldorp gaat dit aanstaande maandag en dinsdag van de bouwplaats afvoeren en inzetten op projecten in de buurt. Aan- en afvoer zal via de N18 geschieden, maar houdt U rekening met veel transportbewegingen op deze twee dagen.

door Bart
23 maart 2020

Inmeten terrein

Het is zo ver, de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van het IEKC Lichtenvoorde vinden inmiddels plaats.

Dusseldorp heeft de oude school inmiddels gesloopt en is druk bezig het terrein bouwrijp te maken.
Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen en wortels, struiken en andere obstakels die de aanvang van de werken in de weg kunnen staan.

Vanaf a.s. vrijdag start BINX met het uitzetten van het terrein waarbij de contouren van de nieuwbouw worden ingemeten.

Volgende week gaan we verder met het aanleggen van de bouwwegen, zodat het materieel veilig en goed de bouwplaats op kan. Dat opgevolgd wordt door graafwerkzaamheden voor o.a. kabels en leidingen.

door Leonie
11 maart 2020

Aanvulling - Opname omliggende panden (belendingen)

Het zal u niet zijn ontgaan dat de maatregelen omtrent het coronavirus wederom zijn aangescherpt. Hierdoor is het bij sommige panden niet gelukt van ‘binnen’ een opname te maken. Onze samenwerkende partij Hanselman heeft daarom hoogte metingen uitgevoerd, waarin gemeten is wat de hoogte is van de belendingen.

Daarnaast starten wij binnenkort met de bouw, hiervoor hebben we aanvullende maatregelen getroffen waardoor er nog op een gezonde wijze gewerkt kan worden.

Heeft u vragen? Laat dit weten via het ‘zien wij iets over het hoofd?’ formulier op deze website.

door Remco
12 februari 2020

Opname omliggende panden (belendingen)

Op maandag en dinsdag, 9 en 10 maart wordt een bouwkundige nulmeting van de omliggende panden gemaakt.

Met een bouwkundige nulmeting wordt de bouwtechnische staat van een pand vastgelegd. Dit gebeurd aan de omliggende panden zoals op de afbeelding weergegeven in het ‘rood’, en een buitenopname op het aangegeven ‘groene’ gedeelte. Een belending is een aangrenzend huis of perceel. Alle relevante bouwgebreken en risicofactoren die bekend zijn voorafgaande aan de nieuwbouw worden nauwkeurig geïnspecteerd en digitaal vastgelegd. Bewoners hebben een brief ontvangen waarin de werkzaamheden uitgelegd wordt. Daarnaast is inmiddels een afspraak gepland in deze twee dagen.

Heeft u onlangs geen brief ontvangen, en woont u in een van de ‘rood’ gearceerde panden?
Laat dit weten via het ‘zien wij iets over het hoofd?’ formulier op deze website.

door Bart
29 januari 2020

Nieuwbouw Integraal Educatief Kind Centrum van start

Nieuwbouw Integraal Educatief Kind Centrum van start
Bouw gegund aan Binx Smartility. Provincie draagt € 500.000,- bij.

Het nieuwe Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde wordt gebouwd door Binx Smartility uit Groenlo. Op dit moment wordt de huidige Ludgerusschool gesloopt om plaats te maken voor het IEKC. Wethouder Karel Bonsen is blij dat de schop nu in de grond gaat: “Het is mooi dat een lokaal bedrijf als beste uit de bus kwam om de school te bouwen. De betrokkenheid van alle partijen die meewerken aan het IEKC is erg groot. We zetten hier samen wat moois neer.”

Wethouder Bonsen benadrukt het belang van een IEKC voor Oost Gelre. “Het is veel meer dan een aantal scholen in één gebouw. Regulier én speciaal onderwijs komen er samen. Het is belangrijk dat we ook in de toekomst speciaal onderwijs in de Oost-Achterhoek kunnen aanbieden. Daarnaast vervult het IEKC een belangrijke regionale functie in de opleiding van leraren in het kader van passend onderwijs.”
Vijf organisaties komen samen in het IEKC: Bijeen (de gefuseerde St. Jozefschool en Pastoor van Arsschool), de St. Ludgerusschool, de Hamalandschool (Onderwijsspecialisten), Sotog( stichting speciaal onderwijs Twente en Oost Gelderland), stichting de Achthoek (peuterspeelzaal) en Zozijn (orthopedagogisch kindcentrum).

Unieke plek
Will van der Zanden, kwartiermaker IEKC namens de samenwerkende partijen, onderschrijft het belang van een IEKC: “Door de samenwerking van regulier en speciaal (basis)onderwijs met kinderopvang, (jeugd)zorg en het ondersteuningsteam van de gemeente, ontstaat een unieke plek in de gemeente en regio, waar alle disciplines onder één dak samenkomen. De nabijheid van al deze disciplines en de expertise maakt dat kinderen optimaal profiteren en dat er een unieke stage- en opleidingsplek ontstaat. Het is ook mooi dat de buurt heel nadrukkelijk heeft meegedacht in het ontwerp van het gebouw en het inrichten van de buitenruimte. Zo voelt het als een gebouw van ons allemaal.”

Steengoed benutten
De gemeente heeft bij het uitwerken van de plannen een beroep gedaan op het programma ‘SteenGoed Benutten’ van de provincie Gelderland. Wethouder Bonsen: “Het is bedoeld voor de aanpak van leegstand of dreigende leegstand op beeldbepalende locaties in Gelderland. Het is mooi dat de provincie dit project op waarde heeft geschat en daarvoor € 500.000,- beschikbaar heeft gesteld. Dit geld gebruiken we om de buitenruimte en de verkeerskundige maatregelen te financieren.”

Binx Smartility
Het Achterhoeks bedrijf BINX is verheugd met de opgave om het IEKC te mogen ontwerpen, realiseren en onderhouden. Door deze onderdelen bij één partij onder te brengen, kunnen bewuste keuzes worden gemaakt over de hele levensduur van het gebouw. “Extra uitdaging is de nadruk die is gelegd op flexibiliteit en energiezuinigheid, om het gebouw zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Naar verwachting zal medio 2021 de stichting in het gebouw treden.”

Einde persbericht
Met vragen kunt u contact opnemen met Brandt Keegstra, afdeling communicatie gemeente Oost Gelre, via de mail naar b.keegstra@oostgelre.nl of telefonisch via 0544-393552.

Route naar de bouwplaats

Be Save Be Smart Locatie: Varsseveldseweg 47, 7131 BH Lichtenvoorde. Aandacht om zwaar verkeer niet samen te laten vallen met de drukste fiets- en taximoment 07:30 – 08:30. Voor zwaar verkeer is het centrum niet geschikt.


access_time Vanaf de Varsseveldseweg wordt ingedraaid op de bouwweg waarop ook teruggereden wordt op de Varsseveldseweg. Let op; Het is niet toegestaan het centrum in te rijden. Gelijke route terug te rijden naar de N18.

Klik hieronder voor meer informatie

9 Tips om de weg te delen met vrachtwagens

Bouwplaats indicator

 • 1 Heel weinig
 • 2 Weinig
 • 3 Gemiddeld
 • 4 Veel
 • 5 Heel veel
 • blauw Bouwplaatspersoneel
 • oranje Transportbewegingen
 • groen Geluid
 • 1 Heel weinig
 • 2 Weinig
 • 3 Gemiddeld
 • 4 Veel
 • 5 Heel veel
 • blauw Bouwplaatspersoneel
 • oranje Transportbewegingen
 • groen Geluid

Planning

 • Start sloop derden

  december 2019
 • Start bouw

  april 2020
 • Aanvaarding van het werk

  april 2021
https://www.nieuwbouw-iekc.nl/wp-content/uploads/2019/09/IEKC_Lichtenvoorde_BINX_Impressie.jpg

Live stream nieuwbouw IEKC Lichtenvoorde

Samenwerkende partijen engineering

Wij werken met trots integraal met deze samenwerkende partijen gedurende de engineering.

Samenwerkende partijen realisatie

Wij werken met trots integraal met deze samenwerkende partijen gedurende de realisatie.

Projectteam IEKC Lichtenvoorde

Instagram | Plaats je foto onder #iekclichtenvoorde en wie weet staat je foto binnenkort hier?

IEKC in Lichtenvoorde, een moderne nieuwe school IEKC in Lichtenvoorde, een moderne nieuwe school#iekclichtenvoorde #school #architecture #architecturephotography #architecturelovers #lichtenvoorde #nikon #nikonphotography #nikonnl #nikonphoto #nikonphotographer #nikonphotos #nikon📸